Laisvamaniai‎ > ‎Kudirka Vincas‎ > ‎

Tėvynės meilė

V. Kudirka, kaip ir J. Basanavičius, didžiausia dorovine vertybe laikė meilę tėvynei. Jis teigė žmogaus gyvenimas įprasminamas per pasiaukojantį darbą tėvynės labui. Tik taip galįs atsiskleisti visas asmenybės vertingumas. Tėvynė esanti aukščiau už visokius asmeninius ar grupinius interesus. Jos laimė ir laisvė reikalaujanti didelio asmeninio pasiaukojimo, iniciatyvos, netgi kančių ir gyvybės. Dėl Tėvynės „nė vienas negali atsisakyt nuo darbo, nuo aukų, nuo pasišventimo. Juk mes visi augome ypatingose sąlygose; matydami savo padėjimą, visi iš vien taisėmės prie mūsų darbo šiandieninio; visi, sakysiu, padarėme įžadus apginti lietuviškumą; visi iškilmingai pasižadėjome eit sutelktomis jėgomis“244A.

V. Kudirka ypač sielvartavo, kad dauguma lietuvių inteligentų daugiau rūpinasi savo asmenine gerove, o tėvynė jiems nėmaž nerūpi. „Išskyrus iš mūsų inteligentų labai, labai mažą skaičių, kas tikrai rūpinasi apie savo tėvynės reikalus, nesigaili nė darbo, nė paskutinio skatiko dėl jos gero, kiti visi „inteligentai“ lyg ledais apkrovę savo krūtines <…>“244B. Apie tuos, kurie iš pradžių ėmęsi darbo, bet greitai nuleidę rankas, rašytojas su ironija kalbėjo: „Tū li karšti lietuviai atšalo, lyg žalbarščiai, o viens ir kits iš jų sukrovė idealus į pilvą <…> “244C. Patsai V. Kudirka buvo labai atsidavęs savo tėvynei.244

Comments